18/10/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong chờ

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 18:48

 

Em đang rong ruổi trên đường
Bỗng thèm nghe
một tiếng chuông
xa vời

Thời gian
quen thói trêu ngươi

Tiếng chuông
người
vẫn cứ vời vợi
xa
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Mong chờ