23/01/2021 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh thanh
詠聲

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 17:43

 

Nguyên tác

萬牧自生聽,
太空恆寂寥。
還從靜中起,
卻向靜中消。

Phiên âm

Vạn mục tự sinh thính,
Thái không hằng tịch liêu.
Hoàn tòng tĩnh trung khởi,
Khước hướng tĩnh trung tiêu.

Dịch nghĩa

Vạn vật trên đời này đều tự sinh tiếng động,
Nhưng vũ trụ bao la lại luôn luôn tĩnh lặng.
Từ tĩnh lặng phát sinh ra,
Rồi tiêu tan trong tĩnh lặng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn vật sinh tiếng động
Vũ trụ luôn lặng yên
Từ lặng yên tiếng phát
Rồi tan trong lặng yên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Vịnh thanh