31/03/2023 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Ma thị
別麻氏

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:57

 

Nguyên tác

曉哭呱呱動四鄰,
於君我作負心人。
出門便涉東西路,
回首初驚枕席塵。
滿眼淚珠和語咽,
舊窗風月更誰親。
分離況值花時節,
從此東風不似春。

Phiên âm

Hiểu khốc oa oa động tứ lân,
Ư quân ngã tác phụ tâm nhân.
Xuất môn tiện thiệp đông tây lộ,
Hồi thủ sơ kinh chẩm tịch trần.
Mãn nhãn lệ châu hoà ngữ yết,
Cựu song phong nguyệt cánh thuỳ thân.
Phân ly huống trị hoa thời tiết,
Tòng thử đông phong bất tự xuân.

Dịch nghĩa

Sáng khóc oa oa động bốn bên hàng xóm
Ôi em anh đã làm người phụ rẫy
Ra cửa tiện bước đi đông hay tây
Quay đầu lại kinh nhìn gối chiếu đầy bụi
Mắt đầy lệ hoà với lời nói nghẹn ngào
Song cửa cũ sẽ cùng ai thân mật thưởng thức gió trăng
Chia tay cũng biết vào mùa hoa nở
Tuy có gió đông nhưng (lòng mình) không giống xuân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sáng khóc mãi động lòng hàng xóm
Bỏ cho anh làm kẻ phụ tình
Bước chân ra khỏi nhà mình
Quay đầu nhìn lại thất kinh chiếu giường
Lời nghẹn uất vương vương mắt lệ
Gió trăng xưa đâu dễ cùng ai
Chia tay một tiết xuân dài
Gió đông chừ muốn thổi phai xuân tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Biệt Ma thị