28/06/2022 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoà bình
평화

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2011 01:45

 

Nguyên tác

인간이 가장 부끄러워할 이름이 있다
그 이름을
내 마음속
아라비아 사막의 뜨거운 모래 위에 쓴다
평화! 라고.
몇천 년 이전
전혀 다른 시대의 낯선 글자로 쓴다
내 몸속
아프리카 오지 위의 캄캄한 공중에 쓴다

여기.
한반도 휴전선 언저리
방금 날아간 새를 놓친 뒤

몇십 년 동안 녹슨 철모를 어루만지며.
평화!라고.
평화!라고.
다리 하나라도 좋아라.
그 다리로 목발 짚고 쓴다.
모독!라고

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Thế gian có cái tên đáng hổ thẹn nhất
Cái tên đó
Người ta viết
trong tâm khảm tôi
và trên cát của sa mạc Arabia
Đó là Hoà Bình!
Mấy nghìn năm trước
Người ta đã viết bằng thứ chữ lạ lùng của thời đại hoàn toàn khác
Viết vào thân thể tôi
Và lên không trung mờ tối của vùng nội địa Châu Phi

Ở nơi đây
Vừa thả một con chim bay lên
Nơi tận cùng của tuyến đường ngừng chiến bán đảo Hàn

Vuốt ve lên chiếc mũ sắt gỉ mòn của thời gian mấy chục năm nay
Là Hoà Bình!
Là Hoà Bình!
Dù còn một chân thôi cũng tốt
Trên chân ấy dùng nạng gỗ mà đi
Thật là xấu hổ!
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Hoà bình