18/09/2021 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 03
秋浦歌其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:07

 

Nguyên tác

秋浦錦駝鳥,
人間天上稀。
山雞羞淥水,
不敢照毛衣。

Phiên âm

Thu Phố cẩm đà điểu
Nhân gian thiên hạ hi
Sơn kê sai lục thủy
Bất cảm chiếu mao y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố có đà điểu
Rất hiếm thấy trên đời
Trỉ xanh bên lục thủy
Không dám đọ bộ lông.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 03