05/12/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 1
得故人書招杜善長小酌夜話其一

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2016 08:20

 

Nguyên tác

來音鄭重托吟毫,
落落關山為我曹。
客路不堪萍與梗,
宿緣無負漆投醪。
未應別恨憐游子,
最是离情重故交。
燈下共尋千里意,
尊前不覺若相遭。

Phiên âm

Lai âm trịnh trọng thác ngâm hào,
Lạc lạc quan sơn vị ngã tào.
Khách lộ bất kham bình dữ ngạnh,
Túc duyên vô phụ tất đầu lao.
Vị ưng biệt hận lân du tử,
Tối thị ly tình trọng cố giao.
Đăng hạ cộng tầm thiên lý ý,
Tôn tiền bất giác nhược tương tao.

Dịch nghĩa

Trịnh trọng nhờ ngòi bút truyền tin tới
Qua quan sơn dằng dặc cũng vì chúng ta
Đất khách không chịu nổi cảnh lưu lạc
Duyên xưa chẳng phụ tình gắn bó keo sơn
Chưa nên đem cái hận biệt ly mà thương người nay đây mai đó
Nhưng chắc chắn vì xa cách nên trọng nghĩa bạn bè xưa
Họp mặt dưới đèn đó là cái ý cùng tìm nhau ngoài vạn dặm
Trước bình rượu bất chợt thấy như được gặp nhau

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Trần Thị Băng Thanh

Ân cần ngọn bút, cánh thư trao
Sông núi đời ta lận đận bao
Lưu lạc đường xa không chịu nổi
Keo sơn duyên sớm phụ chị nào
Hận gì cách biệt thương du tử
Rất đỗi ly tình quý cố giao
Dưới đuốc cùng tìm ngàn dặm ý
Nâng ly bất giác tưởng bên nhau
Nguyên chú: Thư bạn gửi tới vẫn có ý tự thương mình.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 1