16/01/2021 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Trường An
別長安

Tác giả: Vưu Đồng - 尤侗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2019 20:57

 

Nguyên tác

不如歸去不如歸,
歸去來兮知昨非。
千里壯心天馬下,
一朝適意野鷗飛。
焚書並瘞珊瑚筆,
解紱先裁薜荔衣。
猶有吳鉤別未得,
酒酣常舞釣魚磯。

Phiên âm

Bất như quy, khứ bất như quy,
Quy khứ lai hề, tri tạc phi.
Thiên lý tráng tâm thiên mã[1] hạ,
Nhất triêu thích ý dã âu phi.
Phần thư tịnh ế san hô bút,
Giải phất[2] tiên tài bệ lệ y[3].
Do hữu Ngô câu[4] biệt vị đắc,
Tửu cam thường vũ điếu ngư ky.

Dịch nghĩa

Chi bằng về, đi không bằng về
Về đi thôi, biết trước đây là sai
Nghìn dặm hùng tâm của tuấn mã mà phải hạ
Một ngày đắc ý thôi, cánh mòng cũng bay được
Đốt sách và đem chôn bút san hô
Cởi giây đeo ấn, may ngay áo bệ lệ
Chỉ có Ngô câu chưa kiếm được
Rượu say thường múa trên mỏm đá ngồi câu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chi bằng về quách mới là hay
Về quách đi thôi thấy trước sai
Tuấn mã hùng tâm nghìn dặm hạ
Cánh mòng đắc ý một ngày bay
Bút san hô gác thiêu luôn sách
Áo bệ lệ may cởi quách giây
Chỉ mỗi Ngô câu chưa kiếm được
Mỏm ngồi câu múa những khi say
Tác giả làm bài này sau khi bị bãi quan. Khi làm tri phủ Vĩnh Bình (nay là Lư Long, Hà Bắc), vì quyết đoán trị bọn cường hào Kỳ nhân (trong Bát Kỳ của triều Thanh), bị quan nhà Mãn Thanh đàn hặc, nên ông bị bãi quan.

[1] Tức tuấn mã, là ngựa hay.
[2] Dây đeo ấn quan.
[3] Áo của người ẩn dật.
[4] Kiếm rèn ở đất Ngô, rất nổi tiếng. Ý là lòng còn mang chí mạnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vưu Đồng » Biệt Trường An