24/10/2021 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quay mặt đi
Abgewandt

Tác giả: Nelly Sachs

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2010 02:12

 

Nguyên tác

Abgewandt
warte ich auf dich
weit fort von den Lebenden weilst du
oder nahe.

Abgewandt
warte ich auf dich
denn nicht dürfen Freigelassene
mit Schlingen der Sehnsucht
eingefangen werden
noch gekrönt
mit der Krone aus Planetenstaub –

die Liebe ist eine Sandpflanze
die im Feuer dient
und nicht verzehrt wird –

Abgewandt
wartet sie auf dich –

Bản dịch của Quang Chiến

Quay mặt đi
Em chờ anh
Anh đang ở rất xa người sống
Hay có thể rất gần
Quay mặt đi
Em chờ anh
Vì người mới ra tù
Không được phép lại để mình bị bắt
Bởi cái bẫy của nhớ mong khao khát
Hay bởi được tôn vinh
Đội vương miện bằng cát bụi hành tinh

Tình yêu là cây mọc trên cát
Hiến dâng trong lửa
Và không bị huỷ tàn

Quay mặt đi
Cô ấy cũng chờ anh
Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel, NXB Lao động, 2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nelly Sachs » Quay mặt đi