15/06/2024 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 080
哭華姜一百首其八十

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 09:35

 

Nguyên tác

日出秦樓睡起遲,
黃鶯啼殺海棠枝。
湘東未得持斑管,
先取豪犀理鬢絲。

Phiên âm

Nhật xuất Tần lâu thuỵ khởi trì,
Hoàng oanh đề sát hải đường chi.
Tương Đông vị đắc trì ban quản,
Tiên thủ hào tê[1] lý mấn ti.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời lên lầu Tần dậy trễ,
Hoàng oanh kêu rạp nhánh hải đường.
Sáo trúc đốm Tương Đông chẳng có,
Chải tóc tơ sửa soạn dung nhan.
[1] Dụng cụ thời xưa dùng để chải tóc, cái lược.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 080