19/09/2021 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhác trông lên chốn kinh đô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2020 23:45

 

Nhác trông lên chốn kinh đô,
Kìa đền Quan Thánh, nọ hồ Hoàn Gươm.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhác trông lên chốn kinh đô