07/07/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sử
巫史

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 08:42

 

Nguyên tác

巫史紛紛上寶臺,
招靈致魄亦多才。
女巫化作郡公下,
男子變為公主來。
公亦有時抱主腹,
主能以術批公腮。
明朝靈魄歸何處,
留與人間一罪荄。

Phiên âm

Vu sử phân phân thướng bảo đài,
Chiêu linh trí phách diệc đa tài.
Nữ vu hoá tác quận công hạ,
Nam tử biến vi công chủ lai.
Công diệc hữu thì bão chủ phúc,
Chủ năng dĩ thuật phê công tai.
Minh triêu linh phách quy hà xứ,
Lưu dữ nhân gian nhất tội cai.

Dịch nghĩa

Ông đồng bà cốt nhốn nháo lên bảo đài,
Chiêu hồn gọi vía, thật là lắm tài.
Bà cốt thì hoá làm ông quận công,
Ông đồng thì biến ra bà công chúa.
Ông quận công cũng có lúc ôm lấy bụng bà công chúa,
Bà công chúa có thể dùng thuật vuốt vào má ông quận công.
Sáng ra hồn phách linh thiêng về nơi đâu,
Để lại cho đời một cái nhân tội lỗi.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Chuông khánh điện ai vẫn bập bồng,
Phụ hồn hiệp tính cũng thần thông.
Có khi bóng gái ra ông quận,
Ai ngỡ hồn trai hoá chúa Sùng.
Ông gặp lúc nhàn vơ bụng chúa,
Chúa ra phép thánh tát hàm ông.
Sóm mai hồn phách về đâu tá?
Đê lại người đời một lũ gông!
Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

Đồng cốt chỉ những người đàn ông (ông đồng), đàn bà (bà cốt) lợi dụng mê tín “lên đồng” thác lời hồn ông hoàng bà chúa để phán những điều hoạ phúc cho thiện nam, tín nữ. Thường ông đồng lại hay hầu bóng nữ thần, bà cốt thì hầu bóng ông hoàng.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
Bản dịch Nôm của chính tác giả.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vu sử