24/01/2021 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:26

 

Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa,
Ánh đèn soi tỏ mái chùa Ngọc Sơn.
Khảo dị:
Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa,
Có cầu Thê Húc, có chùa Ngọc Sơn.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa