28/06/2022 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim vàng anh
Le loriot

Tác giả: René Char

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2008 21:25

 

Nguyên tác

Le loriot entra dans la capitale de l'aube.
L'épée de son chant ferma le lit triste.
Tout à jamais prit fin.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Con chim vàng anh bay vào thủ đô bình minh.
Lưỡi gươm của tiếng hót nó đóng kín chiếc giường sầu muộn.
Mọi thứ đến hồi vĩnh viễn kết thúc.
3 tháng Chín, 1939

In từ trang: https://www.thivien.net/ » René Char » Chim vàng anh