29/06/2022 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc Hấp phố
泊歙浦

Tác giả: Phương Nhạc - 方岳

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2018 20:41

 

Nguyên tác

此路難為別,
丹楓似去年。
人行秋色里,
雁落客愁邊。
霜月倚寒渚,
江聲惊夜船。
孤城吹角處,
獨立渺風煙。

Phiên âm

Thử lộ nam vi biệt,
Đan phong tự khứ niên.
Nhân hành thu sắc lý,
Nhạn lạc[1] khách sầu biên.
Sương nguyệt ỷ hàn chử,
Giang thanh kinh dạ thuyền.
Cô thành xuy giác xứ,
Độc lập diểu phong yên.

Dịch nghĩa

Đường này khó mà chia tay
Lá phong vẫn đỏ như năm ngoái
Người đi trong mầu thu
Nhạn chìm bên nỗi buồn
Trăng sương tựa vào bến lạnh
Tiếng sông khiến thuyền không yên
Nơi toà thành lẻ noi cất tiếng tù và
Mình đứng sương gió mênh mang

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đường này xa thấy khó
Vẫn hồng màu lá phong
Người đi thu lạnh đến
Nhạn khuất khách sầu dâng
Bến lạnh trăng sương chếch
Thuyền đêm sông sóng vang
Tù và thành vắng vẳng
Mình gió sương mênh mang
Bài này tuyển từ Thu Nhai tập quyển 5, bản Tứ khố toàn thư. Hấp Phố nay cách huyện Hấp, An Huy, 15 dặm về phía đông nam, bên sông Tân An, nơi hợp lưu với khe Luyện. Thơ nói về cảm xúc trước đất khách của chính tác giả, cảnh tình hoà hợp ý sâu xa trong lắng, là một bài có hạng trong sáng tác của phái thơ Giang Hồ.

[1] Nhạn bay càng xa, dần dần mất hút.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Nhạc » Bạc Hấp phố