29/01/2022 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim câu
La colombe

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 03:24

 

Nguyên tác

Colombe, l'amour et l'esprit
Qui engendrâtes Jésus-Christ,
Comme vous j'aime une Marie.
Qu'avec elle je me marie.

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Hỡi chim câu, tình yêu và thần linh các vị
Từng sinh thành nên Chúa Kitô
Như các vị tôi cũng yêu một Mari
Và cùng nàng kết duyên chồng vợ
Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Ngoại Văn, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Chim câu