29/05/2022 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Noel
Karácsony éjszakán

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 21:21

 

Nguyên tác

Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül
Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.

Csillag -é vajon, mely, mint vezérszövétnek,
Üdvözítőt hirdet az emberiségnek?

Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol
S éjt táncaikhoz rémeknek világol?

Akár csillag legyen, biztos éji lámpa,
akár bújdosó láng – én megyek utána!

Mért féljek követni, ha lidérc is? hiszen
Akkor is jó helyre – temetőbe viszen.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tia sáng nhỏ cùng sương mù mờ ảo
Xuyên qua đêm trống rỗng của hồn tôi

Ngôi sao như ngọn đèn đưa dẫn
Báo tin vui cho khắp loài người

Hay chỉ là hơi nước tồi thắp lửa
Chiếu sáng cho ma quái múa trong đêm

Dù ngôi sao hay ngọn đèn đêm chắc chắn
Tôi vẫn chạy theo cô gái trốn lủi kia

Tôi chẳng sợ ma trơi ánh lửa
Dẫn lối tôi đến nghĩa địa vĩnh hằng
1849
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Đêm Noel