02/07/2022 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáo thụ tạp vịnh kỳ 1
教授雜詠其一

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 04:53

 

Nguyên tác

作法不自斃,
悠然過四十。
何妨賭肥頭,
抵擋辯證法。

Phiên âm

Tác pháp bất tự tễ,
Du nhiên quá tứ thập.
Hà phương đổ phì đầu,
Để đáng biện chứng pháp.

Bản dịch của Phan Văn Các

Đặt luật không tự hại
Ung dung ngoài bốn mươi
Thì đem đầu đặt cược
Chống phép biện chứng hoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Giáo thụ tạp vịnh kỳ 1