08/02/2023 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu dao đường hội túc kỳ 1
逍遙堂會宿其一

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 12/12/2012 09:36

 

Nguyên tác

逍遙堂後千章木,
常送中宵風雨聲。
誤喜對床尋舊約,
不知漂泊在彭城。

Phiên âm

Tiêu Dao đường[1] hậu Thiên chương mộc,
Thường Tống trung tiêu phong vũ thanh.
Ngộ hỷ đối sang tầm cựu ước,
Bất tri phiêu bạc tại Bành Thành[2].

Dịch nghĩa

Cây sau Tiêu Dao đường cao nghìn tầm
Nửa đêm thường vọng lại tiếng gió mưa
Mừng hụt ngủ kế giường để ôn lại hẹn cũ
Biết đâu lại phiêu bạt tại Bành Thành

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cây nghìn tầm mọc sau quan thư
Nghe vọng nửa đêm tiếng gió mưa
Mừng hụt kề giường ôn hẹn cũ
Bành Thành phiêu bạt có đâu ngờ
Bài này tuyển từ Loan thành tập quyển 7 bản Tứ bộ bị yếu. Tháng tư năm Hy Ninh thứ 10, Tô Triệt đưa Tô Thức đến lị sở Từ Châu hơn một trăm ngày. Đến ngày 16 tháng 8, ông rời Từ Châu đến Nam Kinh (nay là Thương Khâu, Hà Nam) làm phán quan.

[1] Tên căn nhà trong quan thự.
[2] Nay là Từ Châu, Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Tiêu dao đường hội túc kỳ 1