31/01/2023 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông hồng vàng

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2013 06:57

 

Gửi Paustovsky

Bông hồng vàng
                   em tặng cho anh
Anh chỉ nhận
                   mà không dám ngắm
Bông nở thành thơ
                  dọc triền năm tháng
Trở về em,
                 thành những chuyện thần tiên

Bông hồng vàng
                    anh tặng cho em
Em chỉ ngắm
                    mà không dám nhận
Đã vào thơ,
            bông ngào ngạt đượm
Trong lòng anh
                   nở một cuộc đời riêng

Bông hồng vàng
                   ta tặng cho nhau
Thành lưu niệm
                   cho đời giữ lại
Hoa chỉ nở
                   một mùa ngắn ngủi
Hương vẫn còn thơm mãi
                     đến nghìn sau
12-1982

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hóa, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Bông hồng vàng