01/07/2022 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung thân ngộ
終身誤

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2005 23:16

 

Nguyên tác

都道是金玉良姻,
俺只念木石前盟。
空對著、山中高士晶瑩雪;
終不忘、世外仙姝寂寞林。
嘆人間、美中不足今方信。
縱然是齊眉舉案,到底意難平!

Phiên âm

Đô đạo thị kim ngọc lương nhân
Yêm chỉ niệm mộc thạch tiền minh
Không đối trước: sơn trung cao sĩ tinh oánh tuyết
Chung bất vong: thế ngoại tiên xu tịch mịch lâm
Thán nhân gian, mỹ trung bất túc kim phương tin
Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ư nan bình.

Dịch nghĩa

Đều bảo rằng vàng ngọc duyên lành
Ta đây chỉ nhớ thề hẹn cây đá thuở trước
Vẫn còn thấy đó: người cao sĩ trong núi, tuyết sáng láng trong suốt
Những vẫn chẳng quên: nàng tiên đẹp đẽ ở ngoài cõi thế, cánh rừng tịch mịch
Than thở nhân gian: đến nay mới tin là trong vẻ đẹp không hề đủ
Mặc cho là án đặt ngang mày, đến nay ư vẫn chưa phẳng lặng.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,
Ta quên cây, đá, thề xưa được nào
Trơ trơ rừng tuyết trên cao
Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng
Cuộc đời ngán nỗi tang thương
Đẹp không hoàn đẹp, lời càng đúng thay
Dù cho án đặt ngang mày
Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chung thân ngộ