02/07/2022 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Dần thập nguyệt kỷ sự
甲寅十月紀事

Tác giả: Quy Hữu Quang - 歸有光

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 22:03

 

Nguyên tác

經過兵燹後,
焦土遍江村。
滿道豺狼跡,
誰家雞犬存?
寒風吹白日,
鬼火亂黄昏。
何自徵科吏,
猶然復到門。

Phiên âm

Kinh qua binh tiển hậu,
Tiêu thổ biến giang thôn.
Mãn đạo sài lang tích,
Thuỳ gia kê khuyển tồn?
Hàn phong xuy bạch Nhật,
Quỷ hoả loạn hoàng hôn.
Hà nhật trưng khoa lại,
Do nhiên phục đáo môn.

Dịch nghĩa

Qua cơn binh lửa cháy đồng
Bằng địa khắp xóm thôn
Vết chân sói lang in khắp các ngả đường
Có nhà nào còn chó gà đâu?
Ban ngày gió lạnh thổi
Hoàng hôn lửa quỷ làm loạn
Ngày quan đến sách nhiễu
Ắt là còn đến cửa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vừa trải qua binh lửa
Đất bằng cả xóm thôn
Sói cày, đường ngập vết
Gà chó không còn con
Gió lạnh ngày hiu hắt
Lửa ma đêm chập chờn
Ngày mà quan thúc thuế
Đến cửa ắt là còn
Năm Giáp Dần tức năm Gia Tĩnh thứ 33. Tháng giêng năm đó, giặc Oa kéo vào xâm phạm Chiết Giang rất đông, thị lang bộ Công là Triệu Văn Hoa tâu xin cầu đảo thần biển để giết giặc, liền bị phái đến Chiết Giang chống giặc. Sau khi Triệu đến, ra sức hà hiếp quan dân, vơ vét tiền của, khiến cho dân ở vùng biển đông nam vấp phải tai nạn lớn hơn. Bài thơ này làm vào tháng 10 cùng  năm, miêu tả loạn lạc đem lại cho xã hội sự phá hoại nghiêm trọng, dân phải chịu nỗi đau khổ lớn lao. Hai câu cuối chỉ trích quan phủ sách nhiễu thuế má, căm giận thể hiện lên từng chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quy Hữu Quang » Giáp Dần thập nguyệt kỷ sự