29/09/2020 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tường hữu từ 2
墻有茨 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:26

 

Nguyên tác

墻有茨,
不可襄也。
中冓之言,
不可詳也。
所可詳也,
言之長也。

Phiên âm

Tường hữu từ,
Bất khả tương dã.
Trung cấu chi ngôn,
Bất khả tường dã,
Sở khả tường dã,
Ngôn chi trường dã.

Dịch nghĩa

Bức tường có dây từ mọc bám vào,
Không thể nào trừ khử được .
Lời dâm dật trong khuê phòng,
Không thể nói rõ ra được.
Điều mà nói rõ ràng ra được,
Thì thêm dông dài lôi thôi cho lời nói.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bức tường từ đã bám vào.
Thì không trừ khử thế nào cho xong.
Những lời trong chốn khuê phòng,
Không sao tường tận nói cùng ai hay.
Những điều nói rõ vào tai,
Toàn lời nhơ nhuốc dông dài lôi thôi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tương: trừ.
tường: nói rõ ra.
ngôn chi trường: không muốn nói ra mà thác lời cho là thêm khó khăn dài dòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tường hữu từ 2