07/07/2022 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triêu trung thố - Đăng Tây Hồ bắc cao phong tác
朝中措-登西湖北高峰作

Tác giả: Chu Tử Chi - 周紫芝

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 17:23

 

Nguyên tác

西湖煙盡水溶溶。
一笑與誰同。
多謝湖邊霜菊,
伴人三見秋風。

兩高南北,
天教看盡,
吳越西東。
趁取老來猶健,
登臨莫放杯空。

Phiên âm

Tây Hồ yên tận thuỷ dung dung.
Nhất tiếu dữ thuỳ đồng.
Đa tạ hồ biên sương cúc,
Bạn nhân tam kiến thu phong.

Lưỡng cao nam bắc,
Thiên giao khán tận[1],
Ngô, Việt tây đông[2].
Sấn thủ lão lai do kiện,
Đăng lâm mạc phóng bôi không.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hồ Tây sương nhạt nước mênh mông
Cười, có ai đồng lòng?
Ven hồ có đầy hoa cúc
Cùng ta nghe gió thu không?

Bắc nam sừng sững
Trông xa nghìn dặm
Ngô, Việt tây đông
Nhân khi lão còn hơi sức
Nếu leo chớ đụng men nồng
[1] Trên hồ có hai ngọn núi, lên đó có thể thấy được hết.
[2] Hai bờ tây đông Tiền Đường xưa là đất của Việt và Ngô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Tử Chi » Triêu trung thố - Đăng Tây Hồ bắc cao phong tác