07/03/2021 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rồi anh sẽ hối tiếc thôi
Oh, oh, you will be sorry

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/11/2020 20:07

 

Nguyên tác

Oh, oh, you will be sorry for that word!
Give me back my book and take my kiss instead.
Was it my enemy or my friend I heard,
“What a big book for such a little head!”
Come, I will show you now my newest hat,
And you may watch me purse my mouth and prink!
Oh, I shall love you still, and all of that.
I never again shall tell you what I think.
I shall be sweet and crafty, soft and sly;
You will not catch me reading any more:
I shall be called a wife to pattern by;
And some day when you knock and push the door,
Some sane day, not too bright and not too stormy,
I shall be gone, and you may whistle for me.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tiếc cho anh đã lỡ lời!
Trả em cuốn sách, đón môi hôn này
Kẻ thù mình đã quen tai
“Một thiên sách lớn cho ai nhỏ đầu!”
Mũ này em mới vừa mua
Anh nhìn em chúm miệng đùa chọc đây!
Yêu anh, yêu cả điều này
Sẽ không nói cho anh hay biết gì
Ngọt ngào, đỏng đảnh, nhu mì
Anh không bắt phải đọc gì nữa đâu
Anh gọi em là vợ đầu
Rồi ngày anh đến gõ vào nhà em
Một ngày trong sáng êm êm
Em đi, anh huýt sáo… em hiểu rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Rồi anh sẽ hối tiếc thôi