18/09/2021 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Hoá phủ đạo trung
清化府道中

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:35

 

Nguyên tác

去年戎事在塵泥,
吟筆今秋歸舊題。
望雨遠看雲起北,
感時頻顧火流西。
宋江水狹波聲小,
大利山空草色萋。
愛境風光非昔日,
相逢訪古說丁黎。

Phiên âm

Khứ niên nhung sự tại trần nê,
Ngâm bút kim thu quy cựu đề.
Vọng vũ viễn khan vân khởi bắc,
Cảm thời tần cố Hoả lưu tê (tây).
Tống Giang thuỷ hiệp ba thanh tiểu,
Đại Lợi sơn không thảo sắc thê.
Ái cảnh phong quang phi tích nhật,
Tương phùng phỏng cổ thuyết Đinh, Lê.

Dịch nghĩa

Năm ngoái vì việc quân phải ở nơi bụi lầy,
Bút thơ thu nay lại trở về đề cũ.
Mong mưa, trông xa mây đùn lên phía bắc,
Cảm thời tiết, luôn ngảnh nhìn sao Hoả chạy về tây.
Mặt nước Tống Giang hẹp, nhè nhẹ sóng reo,
Dãy núi Đại Lợi quang, xanh rờn cỏ mọc.
Phong quang đất Ái không còn như xưa nữa,
Gặp nhau thăm hỏi dấu xưa, nói chuyện nhà Đinh, nhà Lê.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái, bụi lầy lo việc quân,
Trở về đề cũ bút thơ xuân.
Mong mưa, trông ngóng mây đùn bắc,
Cảm tiết ngảnh nhìn sao hoả tây.
Nước hẹp Tống Giang, reo sóng nhẹ,
Non quang Đại Lợi, cỏ xanh rờn.
Phong quang đất Ái nay đã khác,
Nói chuyện Đinh, Lê xưa dấu còn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Thanh Hoá phủ đạo trung