26/10/2021 11:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 2
自京竄至喜達行在所其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 00:54

 

Nguyên tác

愁思胡笳夕,
淒涼漢菀春。
生還今日事,
間道暫時人。
司隸章初睹,
南陽氣已新。
喜心翻倒極,
嗚咽淚沾巾。

Phiên âm

Sầu tứ Hồ già tịch,
Thê lương Hán[1] uyển xuân.
Sinh hoàn kim nhật sự,
Gian đạo tạm thì nhân.
Tư lệ[2] chương sơ đổ,
Nam Dương[3] khí dĩ tân.
Hỉ tâm phiên đảo cực,
Ô yết lệ triêm cân.

Dịch nghĩa

Những buổi chiều nghe giặc Hồ thổi kèn thấy buồn,
Xuân ở vườn Hán uyển thật ảo não.
Hôm nay (tới được Linh Vũ) coi như chết đi sống lại,
Nhớ những ngày gian nan trên đường trốn thoát.
Nhìn sơ việc vua giao,
Thấy khí thế như ở Nam Dương ngày nào.
Mừng quá hoá ra đảo ngược,
Khóc nức nở ướt cả khăn.

Bản dịch của Phan Ngọc

Tù và Hồ đêm nghe buồn bã
Vườn Hán xuân sao quá thảm thay
Bây giờ biết sống về đây
Trên đường chỉ thấy tạm nay là người
Tổng hành dinh thấy rồi rực rỡ
Cảnh trung hưng biết rõ chốn này
Lòng vui bỗng hoá buồn ngay
Nghẹn ngào nước mắt tuôn đầy cả khăn
(Năm 757)

Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn 1000 bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Ở đây chỉ nhà Đường.
[2] Chức của Lưu Tú, do Hán Vũ Đế phong.
[3] Nay trong tỉnh Hà Nam, nơi xưa Lưu Tú khởi binh chống Vương Mãng khôi phục nhà Tây Hán thành công, trở thành Quang Vũ Đế nhà Đông Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 2