06/12/2022 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mộ một người nông dân Tây Ban Nha
Egy spanyol földmíves sírverse

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2010 04:12

 

Nguyên tác

Franco tábornok besorolt ádáz katonának,
nem szöktem meg, mert féltem, agyonlövet úgy.
Féltem - azért harcoltam a haddal a jog s a szabadság
ellen Irun falain. S így is elért a halál.

Bản dịch của Tế Hanh

Tướng Franco bắt tôi làm lính nguỵ
Tôi không trốn, tôi sợ người ta sẽ bắn tôi
Tôi sợ - nên tôi đã chống lại tự do và chính nghĩa
Thế mà cuối cùng cái chết chẳng tha tôi
1936
Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Đề mộ một người nông dân Tây Ban Nha