02/12/2022 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm giang tống khách
泛江送客

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 14:34

 

Nguyên tác

二月頻送客,
東津江欲平。
煙花山際重,
舟楫浪前輕。
淚逐勸杯下,
愁連吹笛生。
離筵不隔日,
那得易為情。

Phiên âm

Nhị nguyệt tần tống khách,
Đông tân giang dục bình.
Yên hoa sơn tế trọng,
Chu tập lãng tiền khinh.
Lệ trục khuyến bôi hạ,
Sầu liên xuy địch sinh.
Ly diên bất cách nhật,
Nả đắc dị vi tình.

Dịch nghĩa

Tháng hai nhiều lần tiễn khách,
Bến phía đông, sông phẳng lặng.
Khói đọng nhiều trên hoa bên núi,
Mái chèo con thuyền nhẹ nhàng trước sóng.
Lệ rơi khi nâng ly mời,
Mối sầu liền với tiếng sáo thổi.
Tiệc chia tay liền ngày,
Làm sao mà lòng dễ yên cho được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tháng hai, tiễn khách mãi,
Bến đông, sông lững lờ.
Hoa núi khói nặng phủ,
Mái chèo sóng nhẹ lùa.
Lệ rơi dưới chén chuốc,
Sầu cùng tiếng sáo đưa.
Tiệc tiễn cứ liền buổi,
Lòng này đâu dễ ngơ.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phiếm giang tống khách