07/03/2021 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cái bóng mà em quên”
“Забытая мной тенью”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2008 10:38

 

Nguyên tác

На улице бредет
Забытая мной тенью
Ей лень
Вернуться в дом.
А может быть, не хочет
Со мной опять
Начать свой день

Bản dịch của Thuý Toàn

Cái bóng mà em quên
Lang thang trên đường phố
Nó nhác lười
Không trở về nhà
Mà có thể nó không còn muốn
Cùng với em lại phải một lần
Bắt đầu lại cái ngày của nó
Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Cái bóng mà em quên”