29/06/2022 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục thập vịnh hoài
六十詠懷

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 16:08

 

Nguyên tác

六十方知犬馬年,
生涯猶愛舊書田。
行無補則言何補,
志未愆而力已愆。
時事假教堪耳揜,
人情無奈切眉燃。
環乾手段伊誰是,
月下成虧且聽天。

Phiên âm

Lục thập phương tri khuyển mã niên,
Sinh nhai do ái cựu thư điền.
Hành vô bổ tắc ngôn hà bổ,
Chí vị khiên nhi lực dĩ khiên.
Thời sự giả giao kham nhĩ yểm,
Nhân tình vô nại thiết mi nhiên.
Hoàn can thủ đoạn y thuỳ thị,
Nguyệt hạ thành khuy thả thính thiên.

Dịch nghĩa

Sáu mươi tuổi mới biết tuổi chó ngựa
Kế sinh nhai còn yêu mãi sách đèn
Hành vô ích nên ngôn sao có ích
Chí không sai nhưng lực lại sai
Việc đời đành chịu bưng tai lại
Nhân tình đành chịu cháy hàng mi
Thủ đoạn ông trời ai có biết
Dưới trăng xin chịu để nghe trời

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Sáu mươi mới biết tuổi trâu cày
Ruộng sách sinh nhai quý lắm thay
Hành chẳng đặng, nên ngôn chẳng đặng
Chí không sai, tại sức thành sai
Việc đời đành chịu bưng che mắt
Tình nghĩa thôi thì cháy trụi mi
Thủ đoạn ông trời ai có biết
Dưới trăng xin chịu để nghe trời
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Lục thập vịnh hoài