21/06/2021 07:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lân tẩu

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:33

 

Phiên âm

Lân tẩu nhàn ư ngã,
Vi nông bất xuất gia.
Bão tôn khiêu truỵ quả,
Khu tử ủng tân ma.
Ốc tiểu đa thu vu,
Đình không bất nghệ hoa.
Cung quân vô khuyết sự,
Tòng vị thức quan nha.

Dịch nghĩa

Ông già bên hàng xóm nhàn hơn ta
Làm nghề nông không ra khỏi nhà.
Bế cháu chọc quả cho rụng xuống,
Giục con vun bón cho vừng non.
Nhà hẹp mà thu được nhiều khoai môn,
Sân bỏ không chẳng hề trồng hoa.
Cung cấp việc quân không chút thiếu sót,
Từ trước đến giờ chưa hề biết đến quan nha.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông già hàng xóm nhàn hơn ta
Làm việc nông không ra khỏi nhà.
Bế cháu chọc cây quả rụng xuống,
Giục con vun bón vừng non ra.
Hẹp nhà mà được nhiều khoai sọ,
Sân bỏ không chẳng trồng luống hoa.
Cung cấp việc quân không thiếu sót,
Đến giờ chưa đến trước quan nha.
Nguồn: Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB. Văn học, 1984, tr. 44-45

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Lân tẩu