28/05/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâu

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2009 21:40

 

Em thở hay là em nói đấy
Trả lời hay lại hỏi gì ta
Ai nhìn đăm đắm vào xa cách
Hoa trắng nhìn lâu cũng tím mà
Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Lâu