27/05/2022 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan ngọ
端午

Tác giả: Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2021 09:03

 

Nguyên tác

畫舸縱橫湖水濱,
綵絲角黍鬥時新。
年年此日人皆醉,
能弔醒魂有幾人。

Phiên âm

Hoạ khả tung hoành hồ thuỷ tân,
Thái ti[1] giác thử[2] đấu thì tân.
Niên niên thử nhật nhân giai tuý,
Năng điếu tỉnh hồn hữu kỷ nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuyền đi ngang dọc trên hồ,
So tài bánh ú cùng phô tơ màu.
Hàng năm ngày ấy đều say,
Đi thăm hồn tỉnh được ai mấy người.
[1] Tơ màu. Theo tục lệ xưa đến ngày đoan ngọ mồng 5 tháng 5 âm lịch, người ta dùng 5 sợi tơ màu cột vào tay để mong trừ tà, sống lâu, gọi là “Trường mệnh lũ” 長命縷. Đời Đường thường kết tơ màu thành trường mệnh lũ cấp cho các quan vào ngày đoan ngọ.
[2] Bánh ú, bánh tét, bánh chưng còn được gọi là tống tử 粽子 hoặc niêm thử 粘黍. Thường có tục lệ thi tài làm bánh ú và cột giây tơ màu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Trọng Cung » Đoan ngọ