22/09/2020 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩa tao khang ai đà vội dứt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 17:53

 

Nghĩa tao khang ai đà vội dứt,
Đêm nằm tấm tức, luỵ nhỏ tuôn rơi.
Mấy lâu ni mang tiếng chịu lời,
Xa nhau ngàn dặm đời vẫn nhớ nhau.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghĩa tao khang ai đà vội dứt