02/06/2023 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tị dịch nhàn cư cảm tác kỳ 4
避疫閒居感作其四

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 15/07/2021 09:16

 

Nguyên tác

病毒微微眼不看;
如何天下盡遭殘?
且休自大君須記;
大小庸能不互干。

Phiên âm

Bệnh độc vi vi nhãn bất khan;
Như hà thiên hạ tận tao tàn?
Thả hưu tự đại quân tu ký,
Đại tiểu dung năng bất hỗ can!

Dịch nghĩa

Virut nhỏ xíu mắt chẳng nhìn thấy;
Mà sao cả thiên hạ đều phải chịu tàn hại (vì nó)?
Thôi chớ “tự đại”, anh nên nhớ,
Lớn, nhỏ, tầm thường, tài năng, vốn không liên quan gì với nhau.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Cỏn con vi-rút mắt không nhìn;
Thiên hạ làm sao chịu bại tàn?
“Tự đại” ai ơi xin hãy chớ;
Dở - hay, đại - tiểu, chẳng liên quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Tị dịch nhàn cư cảm tác kỳ 4