18/08/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân nhật ký Đỗ nhị thập di
人日寄杜二拾遺

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 16:07

 

Nguyên tác

人日題詩寄草堂,
遙憐故人思故鄉。
柳條弄色不忍見,
梅花滿枝空斷腸!
身在南蕃無所預,
心懷百憂復千慮。
今年人日空相憶,
明年人日知何處?
一臥東山三十春,
豈知書劍老風塵,
龍鐘還忝二千石,
愧爾東西南北人!

Phiên âm

Nhân nhật đề thi ký thảo đường[1],
Dao liên cố nhân, tư cố hương.
Liễu điều lộng sắc bất nhẫn kiến,
Mai hoa mãn chi không đoạn trường.
Thân tại nam phiên[2] vô sở dự,
Tâm hoài bách ưu phục thiên lự.
Kim niên nhân nhật không tương ức,
Minh niên nhân nhật tri hà xứ ?
Nhất ngoạ Đông Sơn[3] tam thập xuân,
Khởi tri thư kiếm lão phong trần.
Long chung[4] hoàn thiểm nhị thiên thạch[5],
Quý nhĩ đông tây nam bắc nhân!

Dịch nghĩa

Ngày mồng bảy tháng giêng, làm thơ gởi thảo đường
Thương người bạn ở xa đang nhớ quê nhà
Nhành liễu phô sắc không nỡ ngắm nhìn
Hoa mai nở đầy cành luống đoạn trường
Người ở phía nam (nước Thục) không có gì để vui vẻ
Trong lòng trăm nỗi ưu phiền, lại ngàn nỗi tư lự
Năm nay ngày nhân nhật chỉ biết ngồi nhớ nhau
Năm sau ngày nhân nhật không biết sẽ đi đến xứ nào
Ở Đông Sơn như vậy là đã ba mươi năm
Sao biết được thư kiếm đã nhuốm nhiều phong trần
Già yếu như vậy còn được làm quan thứ sử
Hổ thẹn với những người ở đông tây nam bắc

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mồng bảy đề thư gửi thảo đường,
Xa thương bạn cũ, nhớ quê hương.
Nhánh liễu màu tươi không nỡ ngó,
Hoa mai cành trĩu luống đau thương.
Ở Thục, việc triều không thể dự,
Lòng những trăm lo lại nghìn nghĩ.
Năm nay mồng bảy nhớ ai đây,
Năm sau mồng bảy rồi đâu nhỉ ?
Một ẩn Đông Sơn ba chục năm
Biết đâu thư kiếm dạn phong trần.
Thẹn mình luống tuổi lương cao hưởng,
Bạn: bốn phương trời một tấm thân!
(Năm 761)

Nhân nhật là ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch. Đỗ nhị thập di tức Đỗ Phủ.

[1] Nhà của Đỗ Phủ ở Thành Đô, khi có Nghiêm Vũ.
[2] Đất Thục phía nam Trường An. Cao Thích đang làm ngự sử bị trích ra làm thứ sử tại đất Thục. Câu này ý nói chưa biết làm chức này được bao lâu.
[3] Ý nói như Tạ An Thạch đời Tấn ở Đông Sơn mãi không xuất sĩ.
[4] Tên một thứ tre. Người già chân tay run lẩy bẩy ví như cành tre.
[5] Là lương bổng quan thứ sử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Nhân nhật ký Đỗ nhị thập di