08/08/2020 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ phước nan lượng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:28

 

Hoạ phước nan lượng[1],
Ai ngăn đáy biển, ai lường lạch sông?
Nói chơi với gái có chồng,
Nằm đêm anh nghĩ lại, rõ như cái gông trên đầu giường.
Em về bớt nhớ thôi thương,
Kẻo anh lỡ đường buôn bán, em lỡ đường bán buôn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Nghĩa là hoạ phú khó đoán khó lường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoạ phước nan lượng