05/06/2023 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng du (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/08/2021 06:09

 

Đêm ngủ nhờ trên núi,
ngỡ như đang ở quê.
Chợt mây bay đầy gối,
không biết đâu đường về!
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mộng du (I)