01/10/2022 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu”
奉和御製大駕上京舟駐於翠靄洲

Tác giả: Thân Nhân Trung - 申仁忠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2011 09:23

 

Nguyên tác

回鑾縹緲晚春晴,
濟濟臣民翕拜迎。
虞后巡遊咸悅豫,
周家禮樂正昭明。
仁風於變群方俗,
孝治光垂萬古名。
武備文修形睿薻,
信知基業永不平。

Phiên âm

Hồi loan phiêu miểu vãn xuân tình,
Tế tế thần dân hấp bái nghinh.
Ngu hậu tuần du hàm duyệt dự,
Chu gia lễ nhạc chính chiêu minh.
Nhân phong ư biến quần phương tục,
Hiếu trị quang thuỳ vạn cổ danh.
Võ bị văn tu hình duệ tảo,
Tín tri cơ nghiệp vĩnh phi bình.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Xe loan về giữa nắng tinh anh
Tấp nập thần dân đứng vái nghinh
Vua Thuấn tuần du: nhuần độ lượng
Nhà Chu lễ nhạc: toả văn minh
Đức nhân cảm hoá thuần phong tục
Đạo hiếu truyền đời sáng đức danh
Võ luyện văn đua, lời thánh đẹp
Bởi nên nghiệp lớn mãi thanh bình
Bài thơ này hoạ bài Đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu 大駕上京舟駐於翠靄洲 của Lê Thánh Tông.

Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Nhân Trung » Phụng hoạ ngự chế “Đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu”