20/06/2021 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Thi than
西施灘

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:59

 

Nguyên tác

宰嚭亡吳國,
西施陷惡名。
浣紗春水急,
似有不平聲。

Phiên âm

Tể dĩ vong Ngô quốc,
Tây Thi hãm ác danh.
Hoán Sa xuân thuỷ cấp,
Tự hữu bất bình thanh.

Dịch nghĩa

Người cầm đầu làm mất nước Ngô,
Tây Thi bị mang tiếng xấu.
Nước suối Hoán Sa mùa xuân chảy gấp,
Tựa như cũng lên tiếng bất bình.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước Ngô mất vua Ngô trách nhiệm
Làm Tây Thi mang tiếng xấu oan
Suối Hoán Sa réo nước xuân
Như cùng lên tiếng bất bình chuyện xưa
Tây Thi than là chỗ bờ nước Tây Thi giặt lụa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Tây Thi than