22/03/2023 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Én nhỏ đã bay về”
“Ласточка примчалась”

Tác giả: Apollon Maikov - Анполлон Майков

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 27/04/2015 10:10

 

Nguyên tác

Ласточка примчалась
Из-за бела моря,
Села и запела:
Как, февраль, не злися,
Как ты, март, не хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик –
Все весною пахнет!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Én nhỏ đã bay về
Từ bên kia biển cả,
Đến đây và hát ca:
Tháng hai, đừng giận dữ
Đừng ảm đạm, tháng ba,
Dù còn mưa, còn tuyết –
Mùi xuân đã chan hoà!
1858

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Apollon Maikov » “Én nhỏ đã bay về”