23/03/2023 03:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ruộng này đất rộng thênh thang

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 14:38

 

Ruộng này đất rộng thênh thang
Thiếu tay cày ruộng nên nàng âu lo.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ruộng này đất rộng thênh thang