20/08/2022 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới


Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 13:45

 

Nguyên tác

連雲接塞添迢遞,
灑幕侵燈送寂寥。
一夜不眠孤客耳,
主人窗外有芭蕉。

Phiên âm

Liên vân tiếp tái thiêm điều đệ,
Sái mạc xâm đăng tống tịch liêu.
Nhất dạ bất miên cô khách nhĩ,
Chủ nhân song ngoại hữu ba tiêu.

Dịch nghĩa

Mây giăng giăng nơi quan ải xa xôi,
Mưa tạt ướt màn cửa còn tạt cả vào đèn, phá tan vắng lặng.
Tai khách cô đơn cả đêm không ngủ được,
Ngoài song nhà chủ, có tiếng mưa trên tàu lá chuối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan ải xa mây giăng mù mịt
Mưa ướt màn phá hết tịch liêu
Khách du không ngủ được nhiều
Bên song nhà, lá chuối kêu bập bùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Vũ