18/10/2021 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:21

 

Mẹ mang cổ tích xuống trần gian
Áo vải che con bớt gió hàn
Mẹ mang trầu quế hương nồng ấm
Ru con đầy đặn giấc bình an
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Mẹ