19/01/2021 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề I

Tác giả: Bế Thành Long

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/05/2009 09:54

 

Cửa sổ nan thưa đêm thu
Vui thú niềm riêng chưa ngủ
Chẳng rõ từ đâu trăng lu...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bế Thành Long » Không đề I