25/01/2021 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Dương Trĩ Khuê nam thiên
別楊穉圭南遷

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 17:40

 

Nguyên tác

入洛芳名滿帝畿,
霜寒梧葉雁孤飛。
送君先作江南夢,
庾嶺梅花到客衣。

Phiên âm

Nhập Lạc phương danh mãn đế kỳ,
Sương hàn ngô diệp nhạn cô phi.
Tống quân tiên tác Giang Nam Mộng,
Dữu Lĩnh mai hoa đáo khách y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạc Dương tên nổi đất vua,
Nhạn bay lẻ, lá ngô mùa sương xanh.
Mộng Giang Nam viết tiễn anh,
Hoa mơ Dữu Lĩnh bám quanh áo đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Biệt Dương Trĩ Khuê nam thiên