27/09/2022 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dáng hoa

Tác giả: Nguyễn Văn Cư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2022 21:40

 

Tay ngà em vuốt tóc mây
Giữa trời lộng gió cho đầy nhớ thương
Mắt buồn dìu dịu vấn vương
Làm anh rối trí không đường thoát ra
Nhẹ nhàng em bước dáng hoa
Cho mây đứng lặng chiều xa ùa về
Nguồn: Đi để trở về (thơ), Nguyễn Văn Cư, NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Cư » Dáng hoa