20/08/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ cảm tác
西湖感作

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 10:39

 

Nguyên tác

荒樓古剎夕陽斜,
蕭瑟寒風落葉多。
寂寞煙波秋色老,
更無人唱採薇歌。

Phiên âm

Hoang lâu cổ sái tịch dương tà,
Tiêu sắt hàn phong lạc diệp đa.
Tịch mịch yên ba thu sắc lão,
Cánh vô nhân xướng thái vi ca.

Dịch nghĩa

Lầu hoang chùa cổ bóng chiều tà,
Gió lạnh hiu hắt lá cây rụng nhiều.
Cảnh tịch mịch chốn yên hà sắc thu đã muộn,
Lại không có người hát khúc ca hái rau vi.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Chùa cổ lầu hoang mấy xế chiều,
Hắt hiu gió lạnh lá rơi nhiều.
Nước mây tịch mịch sắc thu muộn,
Người hát “Thái vi” chẳng thấy nào.
Bài thơ này được chép trong "Trúc Vân Chu thị thi tập", nằm trong tập "Hiếu cổ đường thi tập" 孝古堂詩集 (VHv.106).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Tây Hồ cảm tác