20/03/2023 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc rượu giải sầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2020 17:15

 

Ba vạn sáu ngàn ngày thong thả,
Sẵn cuộc nhàn lấy rượu làm duyên;
Ngày nào nhàn ngày ấy cũng là tiên,
Nhấp một chén ngẫm mùi đời lếu láo.
Thơ rằng:
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Trầm tư bách kế bất như nhàn.[1]
Suốt năm canh hồng nhật thượng tam canh,
Đánh ba cốc việc tầy trời xem cũng nhỏ;
Của tạo hoá không rồi lại có,
Một chén mà tiêu vạn mối sầu.
Tiếc chi hoa mã kim cầu,
Nào chuông Lý Bạch nào bầu Lưu Linh.
Hữu tình mình lại gặp mình!
Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928
[1] Chữ Hán: 斷送一生惟有酒,沉思百計不如閒. Nghĩa: Dứt bỏ một đời chỉ có rượu, Lo nghĩ trăm kế chẳng bằng nhàn. Lấy từ bài Khiển hứng của Hàn Dũ đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cuộc rượu giải sầu