13/05/2021 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 12
飲酒其十二

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 16/10/2019 17:58

 

Nguyên tác

長公曾一仕,
壯節忽失時;
杜門不復出,
終身與世辭。
仲理歸大澤,
高風始在茲。
一往便當已,
何為復狐疑!
去去當奚道,
世俗久相欺。
擺落悠悠談,
請從余所之。

Phiên âm

Trường Công tằng nhất sĩ,
Tráng tiết hốt thất thì;
Đỗ môn bất phục xuất,
Chung thân dữ thế từ.
Trọng Lý quy đại trạch,
Cao phong thuỷ tại tư.
Nhất vãng tiện đương dĩ,
Hà vi phục hồ nghi!
Khứ khứ đương hề đạo,
Thế tục cửu tương khi.
Bãi lạc du du đàm,
Thỉnh thung dư sở chi.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Trương Công từng làm quan
Không hợp đời nên bỏ
Cùng với trần thế xa
Suốt đời ông đóng cửa
Trọng Lý về đầm lớn
Phong thái cao ngạo chưa?
Đã bỏ thì bỏ hẳn
Lòng chẳng còn dây dưa
Ở ẩn, về ở ẩn
Thế tục mãi đối lừa
Ngoài tai lời đàm tiếu
Ta chọn nơi ta ưa
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 12